Předváděcí akce poprvé bez nekalých praktik

20. července 2018 - zdroj Česká obchodní inspekce

Předváděcí akce historicky poprvé bez nekalých praktik

Zpráva za 1. čtvrtletí roku 2018

Česká obchodní inspekce zaznamenala v 1. čtvrtletí 2018 značný pokles porušení zákonů v oblasti konání předváděcích prodejních akcí, kdy v tomto období byl počet zjištění o 20 procent nižší než za stejné období v minulém roce. Od 2. ledna do 31. března 2018 provedla ČOI 16 kontrol a porušení právních předpisů zjistila u dvou z nich. „Výsledky kontrol potvrdily, že dochází k omezování činnosti tzv. šmejdů a organizování předváděcích prodejních akcí. Porušení legislativy zaznamenal pouze regionální inspektorát Středočeského kraje a Hlavního města Prahy a regionální inspektorát Královéhradeckého a Pardubického kraje, kde se jednalo o porušení oznamovací povinnosti o konání akce,“ říká k výsledkům kontrolní akce ředitele České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.

Ilustrační foto Pixabay

Česká obchodní inspekce uskutečnila v období od 2. ledna do 31. března tohoto roku 16 kontrol, při kterých ověřovala podmínky prodeje výrobků a služeb v rámci předváděcích prodejních akcí. Inspektoři se zaměřili na používání zakázaných nekalých obchodních praktik, včetně praktik agresivních. Dále věnovali pozornost plnění zákonem stanovených oznamovacích povinností, které musí organizátor před konáním akce splnit vůči ČOI.

Z celkového počtu 16 provedených kontrol bylo zjištěno porušení právních předpisů při dvou kontrolách, tj. 12,5 %. To je o cca 23 % méně než za 1. čtvrtletí 2017 (35,7%).

Zjištěné nedostatky

Česká obchodní inspekce zjistila 2 případy porušení zákona 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele Konkrétně se jednalo o oznamovací povinnost, kdy pořadatel akce je povinen ohlásit konání dané akce na ČOI (§ 20 odst. 1 a § 20 odst. 3).

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce pravomocně uložila v 1. čtvrtletí 2018 celkem 5 pokut v hodnotě 2 150 000 Kč. Nejvyšší pokuta, 2 000 000 Kč, byla uložena obchodní společnosti Exen trade, mimo jiné i za používání nekalých obchodních praktik a uvedení nepravdivých údajů při oznámení konání předváděcí akce. Všechny tyto pokuty však vycházejí ze zjištění inspektorů při kontrolách před rokem 2018, avšak až v letošním 1. čtvrtletí nabyly právní moci.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | Facebook | mapa stránek | diskuzní fórum