V přírodě také hrozí pokuty

8. srpna 2018 - zdroj dTest

dTest: Za co všechno vám v přírodě hrozí pokuta

Turistika, houbaření a táboření má v Česku dlouhou tradici. Pro pohyb a pobyt v přírodě však platí mnoho právních pravidel. Ochranu přírody a krajiny upravují nejen zákony, ale i návštěvní řády národních parků a dále předpisy měst a obcí. Za jejich porušení může být uložena pokuta ve výši pěti, ale i sto tisíc korun.

Při procházce je možné bez povolení přejít přes pozemky ve vlastnictví či nájmu státu, obce nebo jiné právnické osoby. Vstupovat libovolně však nelze na pozemky, které vlastní nebo má v nájmu jednotlivec či více lidí. „Jestliže se na pozemek vztahuje právo volného průchodu, jejich vlastník či nájemce musí průchod umožnit. Jako procházející však nesmíte při vstupu a pobytu na pozemku způsobit žádnou škodu, narušovat například soukromí, chovat se hlučně nebo jinak obtěžujícím způsobem,“ říká Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest.

Ilustarční foto Pixabay

V krajině, kde se něco pěstuje nebo chová, je situace ještě přísnější. Nelze přecházet přes zastavěné pozemky, dvory, zahrady, sady, vinice, chmelnice a pozemky určené k faremním chovům zvířat, ať už patří komukoli. „V obdobích, kdy může dojít k poškození porostů či půdy, nesmíte procházet přes ornou půdu a louku. To stejné platí i pro pastviny, když je dobytek na pastvě,“ vyjmenovává Lukáš Zelený a dodává: „V prvních zónách národních parků a na celém území národních přírodních rezervací se smíte pohybovat jen po značených cestách.“

V národních parcích, chráněných krajinných oblastech a národních rezervacích se nesmí vstupovat mimo vyhrazená místa, vyhazovat odpadky, tábořit a rozdělávat ohně a vjíždět s motorovými vozidly. V národních parcích a národních přírodních rezervacích nelze dále sbírat rostliny, s výjimkou sběru lesních plodin, a odchytávat živočichy. Jezdit na kole, provozovat horolezectví, létat na padácích nebo závěsných kluzácích se v národních parcích a národních přírodních rezervacích smí pouze na silnici, místní komunikaci nebo na vyhrazených místech. Případné další zákazy vztahující se k ochraně přírody stanoví návštěvní řády parků a rezervací.

Bez ohledu na to, zda se jedná o chráněné území, platí, že je zakázáno v přírodě rušit klid a dále provádět veškeré činnosti, které přírodu ničí. Kromě jiného je tedy zakázáno provádět terénní úpravy a stavby, sbírat a těžit nerosty nebo sbírat semena a sazenice.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | Facebook | mapa stránek | diskuzní fórum